Start


Welkom op de website van de Vereninging van Poolse Vrouwen.


De Vereniging van Poolse Vrouwen - ToP is opgericht door en voor vrouwen, wonend in Nederland of België, die zich verbonden voelen met Polen.

ToP heeft haar doelen als volgt geformuleerd:

punt Het ontwikkelen van een netwerk tussen vrouwen die affiniteit met Polen hebben;
punt Het uitwisselen van deskundigheid, ervaring en informatie om zodoende van elkaar te leren;
punt Het behartigen van de belangen van de leden en elkaar ondersteunen;
punt Het vergroten van de eigen maatschappelijke bewustwording en het versterken van de eigen positie binnen de Nederlandse maatschappij;
punt Het promoten van de verworvenheden van de Poolse wetenschap en cultuur in Nederland.

ToP biedt haar leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, te inspireren en gezamenlijk ervaringen op te doen en te genieten. ToP organiseert gemiddeld 4 bijeenkomsten per jaar. De bijeenkomsten hebben verschillende thema's en verschillend karakter.

De vereniging dankt haar successen aan de inzet en betrokkenheid van haar leden. Van elk lid wordt dan ook medewerking en initiatief verwacht binnen de eigen mogelijkheden.

Gasten zijn welkom op de bijeenkomsten, mits het secretariaat over hun deelname van tevoren is ingelicht.

De vereniging staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel in Amersfoort.

KvK - nummer 32075579

  pijl MENU
landlink O Nas czlonkostwo dziatalnosc Historia start kalendarz kontaktowe organizacje