Dane Kontaktowe

Kontaktuj się z nami wykorzystując jeden z poniższych adresów e-mailowych.

email post@topolki.nl 

Zapraszamy do kontaktu!

W związku z wieloma pytaniami kierowanymi do zarządu ToP-u uprzejmie informujemy, że ToP ma charakter towarzyski i nie jest instytucją charytatywną lub mogącą udzielać informacji lub porad, a w żadnym wypadku nie pośredniczy w sprawach pracy, datków itp. Korespondencja w w/w sprawach pozostanie bez odpowiedzi.

Zarząd :  
Przewodnicząca: Hanka Mongard
Wiceprzewodnicząca: Krystyna vd Water-Wilczyńska
Skarbnik: Ania Śmiechowska
Sekretarz: Jola van Hulst-Szopińska
Członkinie zarządu: Iwona Guść, Anita Kilarska, Anna Rolka

Stowarzyszenie Polek ToP jest zarejestrowane w Izbie Handlowej w Amersfoort pod numerem 32075579
Vereniging van Poolse Vrouwen ToP staat ingeschreven in KvK Amersfoort Nummer 32075579

  pijl MENU
landlink O Nas czlonkostwo dziatalnosc Historia start kalendarz kontaktowe organizacje