Członkostwo

Członkiem naszej organizacji może zostać każda pełnoletnia kobieta mieszkająca w Holandii lub Belgii związana pochodzeniem lub w inny sposób z Polską.

Na naszych spotkaniach używamy języka polskiego. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zaproszonym prelegentem jest osoba nie znająca naszego ojczystego języka, tłumaczymy wystąpienia „na gorąco”.

Każda z pań wstępując do naszej organizacji proszona jest o wypełnienie formularza i dostarczenie go do zarządu.

Do pobrania: formularz i regulamin (PDF).

Członkinie opłacają roczną składkę wysokości 25,- euro. Składkę należy wpłacać na konto Stowarzyszenia: NL70 INGB 0008 3723 82 Vereniging van Poolse Vrouwen.

Członkinie mają prawo udziału w rocznym zgromadzeniu, ewaluacji działania zarządu oraz co pięć lat udziału w wyborach nowego zarządu.

Nasze spotkania otwarte są także dla gości, jednak tylko członkinie mają ulgi w opłatach za udział w spotkaniach o ile zorganizowany on jest przez ToP.

Pozostałe warunki i uprawnienia dotyczące członkostwa w naszym stowarzyszeniu zawarte są w statucie stowarzyszenia.

  pijl MENU
landlink O Nas czlonkostwo dziatalnosc Historia start kalendarz kontaktowe organizacje